Projektové financovanie

PRIVATE EQUITY

Private equity je jedným z nosných pilierov skupiny KOANTA GROUP. V rámci tejto oblasti sa spoločnosť zameriava na investovanie finančných prostriedkov do atraktívnych projektov. Ponúkame financie spoločnostiam, ktoré realizujú perspektívne podnikateľské zámery a následne ich pomáhame realizovať, rozvíjať a dotiahnuť do úspešného konca.

Šanca je obrovská

Vkladom potrebného kapitálu spoločnosť napomáha rozvoju projektov, ktoré majú veľký potenciál. Investujeme najmä do programov, ktorých cieľom je vytvoriť a presadiť nový produkt či technológiu, ktoré vo všeobecnosti prispejú k rozvoju trhu.

Prispôsobené individuálnym potrebám

Forma spolupráce s KOANTA GROUP je vždy prispôsobená špecifickým podmienkam daného projektu. Spoločnosť ponúka pomoc v dvoch základných segmentoch. Prvým je posilnenie manažérskeho tímu a druhým je poradenská činnosť v oblasti financií. Pomáhame tiež so získavaním kontraktov a nových zákazníkov.

KOANTA GROUP realizuje private equity v oblastiach developmentu a realít, energetických a ekologických objektov, cestovného ruchu, logistiky a priemyselnej výroby, vedy a výskumu. 

 

Copyright 2016 Koanta Group, s.r.o. | All Rights Reserved |