Developerské projekty

DEVELOPMENT

Skupina KOANTA GROUP sa v rámci svojej developerskej činnosti orientuje na koordináciu  výstavby projektov pre investorov.  Do svojho portfólia zahrnula ij rezidenčný segment (menovite výstavbu rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov a objektov občianskej vybavenosti).

Okrem uvedených oblastí sa divízie spoločnosti postupne profilujú aj v segmente ekologických a energetických stavieb, ktoré realizujeme pre investičné skupiny, ako aj pre koncových zákazníkov tohto odvetvia. Za zmienku nesporne stojí i naše pôsobenie v agrárnom sektore, v rámci ktorého sa zaoberáme výkupom poľnohospodárskej pôdy za účelom zefektívnenia jej ďalšieho využívania.

Profesionálny inžiniering

KOANTA GROUP v rámci development služieb koordinuje prostredníctvom renomovaných odborníkov kompletný projekt  a to: zastavovacie štúdie, projektové dokumentácie pre územné konania na stavebné objekty, projektové dokumentácie pre stavebné konania na stavebné objekty, realizačné dokumentácie stavebných objektov, rozpočtové výkaz-výmery, geodetické práce, geologické prieskumy, stavebný a technický dozor stavieb. Pretože naším prioritným cieľom je z pohľadu práce klienta – minimalizovať náročnosť projektu  a maximalizovať komfort pri vytváraní konečných rozhodnutí.

Profesionálny právny a ekonomický servis

KOANTA GROUP v rámci development služieb ponúka pomocnú ruku aj v právnej a finančnej oblasti. So svojimi klientmi spolupracujeme prostredníctvom renomovaných odborníkov pri právnych a finančných operáciách. Spolupracujeme z právnymi  a audítorskými kanceláriami, pretože naším prioritným cieľom je z pohľadu práce klienta – minimalizovať náročnosť projektu  a maximalizovať komfort pri vytváraní konečných rozhodnutí.

Vaša úspora času

Pri realizácii zastáva KOANTA GROUP pozíciu aktívneho investora projektu, a to vždy v troch fázach. V prvej, čiže prípravnej fáze vyhodnocujeme možnosti realizácie projektu (prostredníctvom hodnotiacich nástrojov, akými sú napr. feasibility study, due diligence a pod.). V ďalšej fáze riešime nákup pozemku, právny, ekonomický a technický audit, projekčnú činnosť, získavanie potrebných povolení,  výstavbu a realizáciu, pričom do záverečnej fázy radíme samotný predaj alebo prenájom ukončeného projektu.

Copyright 2016 Koanta Group, s.r.o. | All Rights Reserved |